เปิดรับสมัครอาจารย์แพทย์อบรมหลักสูตร
 ECME รุ่น 9

สร้างโดย CPIRD สบพช ใน News 14/10/2023
แบ่งปัน

เปิดรับสมัครอาจารย์แพทย์อบรมหลักสูตร
 ECME รุ่น 9

เปิดรับสมัครอาจารย์แพทย์อบรมหลักสูตร 
Essential Course for Medical Educator 
(ECME) รุ่นที่ ๙

แบ่งปัน

แชร์โพสต์นี้กับผู้อื่น