ประชาสัมพันธ์ ทุนสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

สร้างโดย CPIRD สบพช ใน News 14/10/2023
แบ่งปัน

ประชาสัมพันธ์ ทุนสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 
ในทรินิตี้คอเลจ เคมบริดจ์

ทุนสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในทรินิตี้คอเลจ เคมบริดจ์ 
ระดับปริญญาเอก สาขาการแพทย
์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

แบ่งปัน

แชร์โพสต์นี้กับผู้อื่น