ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
เข้าอบรมหลักสูตร ECME รุ่น 9

สร้างโดย CPIRD สบพช ใน News 14/10/2023
แบ่งปัน

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
เข้าอบรมหลักสูตร ECME รุ่น 9

Essential Course for Medical Educator
 (ECME) รุ่นที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๖

แบ่งปัน

แชร์โพสต์นี้กับผู้อื่น